Od czego zależy wytrzymałość okna?

okna

Na okno działa wiele czynników: wysokie temperatury, mrozy, silny wiatr. Poza tym jest miejscem, przez które ktoś może próbować włamać się do domu. Jednocześnie często chroni mieszkańców domu przed bardzo dużą wysokością. Te wszystkie czynniki sprawiają, że okno musi być bardzo wytrzymałe, by dobrze pełnić swoją funkcję. Taką pewność dają okna wysokiej klasy.

Jakie elementy mają wpływ na wytrzymałość okien?

Na to, jak bardzo wytrzymałe jest okno, składają się takie elementy jak ramy, szyby, uszczelki, klamka, zamek i okucia. 

Rodzaj szyb w oknach jest bardzo istotny. Szyby okienne składają się z minimum dwóch tafli szkła, między którymi znajduje się gaz szlachetny. Im lepszej jakości pakiety szybowe, tym większa jest trwałość okna.

Kluczowym elementem w kwestii wytrzymałości okna są okucia. Odpowiadają one za ochronę przed włamaniem i funkcję otwierania i zamykania okien. Okucia są rozmieszczone tak, by równomiernie dociskały skrzydło okna.

Bardzo ważne jest również to, by okno było zamontowane przez specjalistów. Nasza firma zapewnia fachowy montaż okien w Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i okolicach. 

Jakie są klasy wytrzymałości okien?

Pierwszą z cech, które określone są normami, jest wytrzymałość mechaniczna okien. Odpowiada ona wytrzymałości na siły, którym poddawane jest okno w płaszczyźnie skrzydła, a także prostopadle do niego. W praktyce oznacza to, jak dużą masę będzie w stanie przyjąć okno, na które ktoś napiera. Wytrzymałość mechaniczna ma 4 klasy. Im wyższa klasa, tym większe obciążenia jest w stanie wytrzymać okno.

Druga cecha, która ustalona jest normami, to odporność na włamanie przez okno. Normy wyróżniają 6 klas ochrony przed włamaniem. Każda klasa opisuje czas, jaki potrzebny jest na włamanie się przez okno przy użyciu konkretnych narzędzi.

Kolejną cechą okien jest odporność na obciążenie wiatrem. Jest to cecha mówiąca o tym, jakie obciążenie wiatrem, który wieje prostopadle do okna, doprowadzi do dopuszczalnego ugięcia go. Występują 3 klasy odporności okien. A jest klasą najniższą, C najwyższą.