Montaż i detale techniczne dotyczące rolet zewnętrznych

Rozmiar skrzynki roletowej

Rozmiar skrzynki dobierany jest w zależności od wysokości rolety, ale również od jej szerokości, rodzaju zastosowanego pancerza, średnicy rury nawojowej itp. Z reguły skrzynki mają przekrój kwadratowy, a ich wysokość mieści się w przedziale 13,5 – 20,5 cm, choć bywają również rolety nadstawne o głębokości 25,5 cm. Jeżeli na jednej elewacji posiadasz okna o różnych wysokościach, to w roletach będą zastosowane skrzynki o różnych rozmiarach.

 

Przygotowanie nadproża dla rolety podtynkowej

Przekrój rolety podtynkowej

1 – nadproże
2- ocieplenie nadproża
3 – ocieplenie budynku
4 – tynk
5 – skrzynka rolety
6 – listwa tynkowa
7 – klapa rewizyjna

Dla przykładu przedstawiamy sposób wyznaczenia miejsca w nadprożu B x H dla planowanego okna o szerokości 250 cm i wysokości 230 cm, przy założeniu, że projektowana grubość ocieplenia to 15 cm. Dla rolety wykonanej bez podziału – bez środkowej prowadnicy dobrano skrzynkę rolety 18 cm i wyposażono ją w listwę tynkową 2 cm. Wobec powyższego wymiar B powinien wynosić 10 cm, przy założeniu, że styk skrzynki z nadprożem zostanie docieplony warstwą 5 cm. Wymiar H powinien wynosić 21 cm, przy założeniu, że szczelina między oknem a nadprożem będzie wynosić 2 cm, a styk skrzynki z nadprożem zostanie docieplony warstwą 5 cm.

Przelot

Przelot, czyli miejsce wyprowadzenia sterowania w skrzynce rolety i murze. W roletach elektrycznych miejsce wyprowadzenia przelotu nie ma wpływu na ich funkcjonowanie. W roletach obsługiwanych ręcznie ważne jest, aby sznurek wychodzący ze skrzynki poprowadzony był do przelotki jak najmniejszą ilością zagięć i pod jak najmniejszym kątem. Dlatego też w roletach natynkowych zamontowanych we wnęce przelotkę montuje się na ramie okna, w okolicach górnego zawiasu. Rolety nadstawne obsługiwane są taśmą, która wychodzi bezpośrednio ze skrzynki i nie przechodzi przez mur. Takie rolety obsługuje się najlżej. W roletach podtynkowych ze względu na umiejscowienie przelotu w warstwie izolacji okna zalecamy zastosowanie napędów elektrycznych.

Podparcie listwy dolnej

Każdy pancerz rolety zewnętrznej, po jej opuszczeniu, musi mieć zapewnione stabilne podparcie od spodu, np. poprzez parapet, deskę tarasową, płytki itp. Jeśli go brakuje, niezwłocznie po montażu rolety należy założyć brakujący parapet lub inny profil, który zapewni podparcie prowadnicom i listwie dolnej.

Eksploatacja i konserwacja

Rolety zewnętrze można użytkować w temperaturach do -25°C, ale należy pamiętać, że podczas mrozów i opadów śniegu może dojść do oblodzenia rolety. Nie należy wówczas próbować otwierać/zamykać rolety, a eksploatację rozpocząć po usunięciu oblodzenia. Podczas uruchomienia rolety bezpośrednio pod pancerzem nie powinny znajdować się żadne przedmioty oraz osoby powodujące zakłócenie pracy. Zabrania się przesuwania lub podnoszenia pancerza rolety za pomocą rąk lub jakichkolwiek narzędzi – prowadzi to do uszkodzenia rolety.

Napędy elektryczne

Aby uchronić roletę elektryczną przed uszkodzeniami związanymi z niewłaściwą eksploatacją, np. uruchomieniem rolety gdy jest oblodzona lub gdy na jej drodze znajduje się przeszkoda, zalecamy zastosowanie napędu elektrycznego z tzw. przeciążeniem. Napędy przeciążeniowe wykryją przeszkodę i wyłączą roletę lub przywrócą ją do pozycji początkowej.

W instalacji zasilającej należy stosować przewody o przekroju minimum 1,5 mm2.

Napędy przewodowe z mechanicznym układem krańcowym należy podłączyć w taki sposób, aby do jednego przełącznika pojedynczego był podłączony tylko jeden napęd.

W przypadku podłączenia grupowego napędów, których całkowita moc przekracza 1,5 kW, należy te napędy rozbić na grupy o mocy całkowitej 1-1,5 kW, zasilając każdą grupę oddzielnie.

Podczas projektowania instalacji elektrycznej należy uwzględnić, iż napędy radiowe należy podłączyć w taki sposób do instalacji, aby umożliwić wyłączenie napięcia dla danego napędu celem umożliwienia programowania danego silnika.

Napędy powinny być odłączone od sieci zasilającej na czas prac wykończeniowych, budowlanych lub remontowych celem ochrony ich przed nagłymi skokami napięć występujących w instalacjach.

Ciągła praca rolety z napędem elektrycznym nie powinna przekraczać 4 minut.

Nie należy korzystać z awaryjnego ręcznego podnoszenia (NHK), gdy silnik znajduje się pod napięciem – może to doprowadzić do jego uszkodzenia.