Parametry stolarki okiennej i drzwiowej – nowe przepisy od 1 stycznia 2021!

Okna energooszczędne

Powstające na terenie UE obiekty budowlane systematycznie muszą spełniać coraz ostrzejsze wymogi dotyczące energooszczędności. W 2021 roku nastąpił kolejny etap zaostrzenia przepisów prawa budowlanego obejmującego m.in. parametry izolacyjności.

Oznacza to wyższe wymagania stawiane m.in. stolarce okiennej i drzwiowej. Celem wdrożonych zmian w prawie jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie nowopowstałe obiekty będą zaliczane do pasywnych lub zeroenergetycznych, czyli samowystarczalnych i pobierających możliwie jak najmniej energii. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie od 1 stycznia 2021 roku określa m.in. wymogi w zakresie współczynnika przenikania ciepła – U (W/m2K).

Nowe wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków

Nowe wymagania nie są zaskoczeniem. Producenci materiałów budowlanych oraz stolarki okiennej i drzwiowej byli przygotowani na zmiany i zapewniają swoim klientom produkty zgodne z najnowszymi standardami.

Wraz z nowelizacją przepisów określone zostały maksymalne, dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu. Od stycznia 2021 roku weszły w życie także regulacje, określające wymóg obniżenia wartości współczynnika przenikania ciepła UC (max) do 0,20 W/(m kw. K).

W przypadku stolarki okiennej i drzwiowej nowe standardy oznaczają, że montowane okna i drzwi muszą wyróżniać się wyraźnie większą energooszczędnością niż miało to miejsce przed rokiem 2021. Dla okien montowanych na elewacji współczynnik przenikania ciepła nie może być wyższy niż 0,9 W/(m²K), a okna połaciowe (dachowe) powinny cechować się współczynnikiem wynoszącym 1,1 W/m²K. Różnice między oknami zwykłymi a dachowymi wynikają z odmiennego sposobu ich ułożenia, co ma wpływ na specyfikę przenikania ciepła.

W przypadku drzwi zewnętrznych maksymalny współczynnik U powinien utrzymywać się na poziomie 1,3 W/m²K.

Kogo dotyczą zmiany?

Zmiany w przepisach dotyczą inwestorów, którzy w 2020 roku otrzymali pozwolenie na budowę w roku 2021 oraz tych, którzy zaplanowali rozbudowę bądź modernizację budynku po 31 grudnia 2020 roku. A więc wdrażając działania budowlane lub modernizacyjne w roku bieżącym, należy pamiętać o konieczności spełnienia już obowiązujących nowych standardów energetycznych.